Pamokos planasPamokos tema
Lietuvių liaudies muzikos instrumentai
Pamokos uždavinys (iai)
Remdamiesi turima muzikine patirtimi, išklausę mokytojos pasakojimą, aptarę iliustracijas ir klausomą muziką, pažins penkis lietuvių liaudies muzikos instrumentus.
Bendrosios ir dalykinės kompetencijos
Mokėjimo mokytis: naudoja nurodytas mokymosi priemones; įsivertina savo darbą.

Komunikavimo: pateikia informaciją nurodytomis priemonėmis.

Asmeninė: ugdyti savarankiškumą, pasitikėjimą savo jėgomis ir žiniomis, drąsiai klausti ir atsakyti.

Iniciatyvumo ir kūrybingumo: susidomi ir įtraukia kitus.

Socialinė: ugdosi atsakomybę už savo veiklos rezultatus.

Dalykinės: pažintis su muzikos instrumentais
Klasės pasiruošimas (motyvacija, smalsumas, gebėjimai)
Klasė smalsi ir aktyvi.
Pamokoje naudojami planšetiniai kompiuteriai, ausinukai.
Pamokos tipas (pabraukti)
 naujos medžiagos nagrinėjimas, žinių gilinimas, įgūdžių formavimas,  kartojimas, mišrus

Pamokos planas
Trukmė
(45 min)
Sužadinimas


Mokiniai, nuskaito QR kodą, nagrinėja komiksą. Nuspėja pamokos temą.

3-4 min.
Veikla/veiklos (ankstesnių žinių aktualizavimas, naujos medžiagos aiškinimas, įtvirtinimas)

33-36 min.
Mokiniai, nuskaitę QR kodą, susipažįsta su muzikos instrumentais (kanklės, birbynė, skudučiai, lumzdelis, skrabalai), klausosi jų skambesio.  Muzikai gabūs vaikai, skaidrių pabaigoje randa viktorinos nuorodą ir nuorodą į papildomą medžiagą.

Įsivertinimas

Įsivertina, nuskanavę QR kodą ir sudalyvavę apklausoje  (kodas 769510)

P.S. apklausa veikia tik mokytojai aktyvavus nuorodą).

Apklausa atrodo taip:3-4 min.
Refleksija
Sąsiuviniuose pasižymi ką mokiniams dar reikėtų pasimokyti.
3-4 min.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą